Auteur: h2watt

Hydrogen Cross Border Conference 2023

De conferentie van 2023 wil laten zien hoe de grensoverschrijdende ontwikkelingen van de waterstofeconomie in het Europese kader passen en hoe hier gevestigde bedrijven actief kansen voor marktontwikkeling kunnen aangrijpen en grensoverschrijdend actief kunnen worden. Daarnaast zullen gemeenten in de grensregio hun regionale aanpak van het gebruik van waterstof in het kader van regionale energiesystemen in best practices presenteren.

Ameland test waterstof in de praktijk

Ameland, 9 december 2022 - Als sluitstuk van het Duits-Nederlandse INTERREG-project H2Watt test Ameland momenteel de toepassing van waterstof in de energievoorziening van het eiland. Met een brandstofcel op waterstof gaat het eiland voorzien in de energievraag van een deel van de gebouwde omgeving. De test levert inzicht op in de flexibiliteit van een energiesysteem waarin waterstof een belangrijke verbindende schakel is.

Waterstof in de Waddenzee

15.12.22 save the date: Het H2Watt-project had als doel om de economie aan beide zijden van de grens sectoroverschrijdend voor te bereiden op de uitdagingen en mogelijkheden die de introductie van waterstof met zich meebrengt. En dat is ons gelukt!

„Triple-Win“ door grensoverschrijdende waterstofsamenwerking

De energietransitie over de grenzen heen vormgeven - dat was het motto van de eerste Duits-Nederlandse Waterstofdag - de "Hydrogen Cross Border Conference" - die op 5 februari 2021 online plaatsvond en werd bijgewoond door zo'n 700 mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek.

H2Watt-Woche

Het gebruik van waterstof wordt beschouwd als de belangrijkste technologie van de toekomst bij het vormgeven van de energietransitie. Op dit moment zijn er tal van verschillende projecten en initiatieven die betrekking hebben op de invoering van waterstof of methoden voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. Tot op heden ontbreekt de samenhang in de verschillende projecten.

Start van project „H2Watt“

Het gebruik van waterstof wordt beschouwd als de belangrijkste technologie van de toekomst bij het vormgeven van de energietransitie. Op dit moment zijn er tal van verschillende projecten en initiatieven die betrekking hebben op de invoering van waterstof of methoden voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. Tot op heden ontbreekt de samenhang in de verschillende projecten.