ACHTERGROND

Waterstof (H2) speelt een belangrijke rol in de energietransitie.

Met name in het noorden van Nederland en Duitsland, waar in toenemende mate duurzame energie wordt opgewekt, wordt de toepassing van waterstof als energiedrager steeds belangrijker.

DOELEN

Het H2Watt-project heeft als doel om de economie aan beide zijden van de grens sectoroverschrijdend voor te bereiden op de uitdagingen en mogelijkheden die de introductie van waterstof met zich meebrengt.

CONTEXT

In Noord-Duitsland en in het noorden van Nederland bieden de natuurlijke omstandigheden optimale voorwaarden voor de productie van duurzame energie.

NIEUWS

„Triple-Win“ door grensoverschrijdende waterstofsamenwerking

„Triple-Win“ door grensoverschrijdende waterstofsamenwerking

De energietransitie over de grenzen heen vormgeven - dat was het motto van de eerste Duits-Nederlandse Waterstofdag - de "Hydrogen Cross Border Conference" - die op 5 februari 2021 online plaatsvond en werd bijgewoond door zo'n 700 mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek.

>>

H2Watt-Woche

H2Watt-Woche

Het gebruik van waterstof wordt beschouwd als de belangrijkste technologie van de toekomst bij het vormgeven van de energietransitie. Op dit moment zijn er tal van verschillende projecten en initiatieven die betrekking hebben op de invoering van waterstof of methoden voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. Tot op heden ontbreekt de samenhang in de verschillende projecten.

>>

Start van project „H2Watt“

Start van project „H2Watt“

Het gebruik van waterstof wordt beschouwd als de belangrijkste technologie van de toekomst bij het vormgeven van de energietransitie. Op dit moment zijn er tal van verschillende projecten en initiatieven die betrekking hebben op de invoering van waterstof of methoden voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. Tot op heden ontbreekt de samenhang in de verschillende projecten.

>>

PARTNERS