ACHTERGROND

Waterstof (H2) speelt een belangrijke rol in de energietransitie.

Met name in het noorden van Nederland en Duitsland, waar in toenemende mate duurzame energie wordt opgewekt, wordt de toepassing van waterstof als energiedrager steeds belangrijker.

DOELEN

Het H2Watt-project heeft als doel om de economie aan beide zijden van de grens sectoroverschrijdend voor te bereiden op de uitdagingen en mogelijkheden die de introductie van waterstof met zich meebrengt.

CONTEXT

In Noord-Duitsland en in het noorden van Nederland bieden de natuurlijke omstandigheden optimale voorwaarden voor de productie van duurzame energie.

NIEUWS

Waterstof in de Waddenzee

Waterstof in de Waddenzee

15.12.22 save the date: Het H2Watt-project had als doel om de economie aan beide zijden van de grens sectoroverschrijdend voor te bereiden op de uitdagingen en mogelijkheden die de introductie van waterstof met zich meebrengt. En dat is ons gelukt!

>>

Workshop: Gebruik van waterstof op Ameland

Workshop: Gebruik van waterstof op Ameland

Ameland heeft de ambitie om in 2035 geheel vrij te zijn van CO2-emissies. Daarnaast wil het eiland de lokale energiebehoefte zoveel mogelijk dekken vanuit lokale productie. Volledige zelfvoorziening op alle momenten in hetjaar is geen doel op zich, maar energie-uitwisseling met het vasteland zal zoveel mogelijk worden beperkt. Door lokale optimalisatie van productie en verbruik […]

>>

Waterstoffabriek aan het testen – Doe mee!

Waterstoffabriek aan het testen – Doe mee!

Waterstoftanksysteem onder dubbele druk als onderzoeks- en demonstratiemodel op Borkum

>>

PARTNERS