PARTNERS

Het projectconsortium bestaat uit zeven bedrijven uit Nederland/Duitsland, een vereniging, een openbare instelling en een hogeschool. Deze partners vormen de kern van dit initiatief en zijn verantwoordelijk voor de strategische ontwikkeling en implementatie van de innovatieprojecten.

PARTNERS

GEASSOCIEERDE PARTNERS EN SAMENWERKING

H2Watt is expliciet opgezet om een groot aantal andere actoren bij het initiatief te betrekken om zo veel mogelijk synergie en meerwaarde te creëren.

Bent u deskundig op het gebied van waterstof en wilt u meewerken?

Hebt u vragen op het gebied van waterstof die u graag wilt bespreken met deskundigen?

Hebt u een product ontwikkeld of werkt u aan een project, dat zou kunnen bijdragen aan de succesvolle implementatie van waterstof in de Waddenzee en wilt u dit presenteren of testen?

Maar ook: Wilt u gewoon informatie hebben over en/of hebt u interesse in een Duits-Nederlandse samenwerking?

Neem dan contact met ons op en meld u aan voor onze Newsletter, zodat u geen enkele bijeenkomst mist!

LEAD­PARTNER

CO-PARTNER