DOELEN

Het H2Watt-project heeft als doel om de economie aan beide zijden van de grens sectoroverschrijdend voor te bereiden op de uitdagingen en mogelijkheden die de introductie van waterstof met zich meebrengt. Daarnaast worden de technologische ontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van waterstofeconomie gestimuleerd door:

  • Het onderzoeken van de mogelijkheden voor de opwekking, de opslag, het transport en het gebruik van hernieuwbare energie;

  • Het analyseren, testen en introduceren van nieuwe, markgerichte technologieën voor waterstoftoepassingen;

  • De procesontwikkeling en -modellering van een waardeketen voor waterstof;

  • Het ontwerpen van een toeleveringsinfrastructuur en logistieke keten;

  • De ontwikkeling van technologieconcepten en projectontwerpen voor waterstoftoepassingen voor verschillende gebruikersgroepen.

De innovatieprojecten zullen hoofdzakelijk worden gerealiseerd op de eilanden Borkum en Ameland. De natuurlijke omstandigheden in de Waddenzee lenen zich bij uitstek voor de productie van ‘groene’ waterstof, bijvoorbeeld door middel van installaties voor wind- en zonne-energie en golf- en getijdencentrales. Een bijkomend voordeel is dat er onderzoek naar het zelfvoorzienende energievoorzieningssysteem kan worden gedaan.