Experts geven advies – Brandstofcel vs. Verbrandingsmotor

Online Expertmeeting: Op 10 februari 2022 kwamen verschillende experts bijeen om advies te geven over de H2Watt Watertaxi. Wat zouden de experts adviseren om het bereik van van de watertaxi te vergroten?

„Triple-Win“ door grensoverschrijdende waterstofsamenwerking

De energietransitie over de grenzen heen vormgeven - dat was het motto van de eerste Duits-Nederlandse Waterstofdag - de "Hydrogen Cross Border Conference" - die op 5 februari 2021 online plaatsvond en werd bijgewoond door zo'n 700 mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek.

H2Watt-Woche

Het gebruik van waterstof wordt beschouwd als de belangrijkste technologie van de toekomst bij het vormgeven van de energietransitie. Op dit moment zijn er tal van verschillende projecten en initiatieven die betrekking hebben op de invoering van waterstof of methoden voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. Tot op heden ontbreekt de samenhang in de verschillende projecten.

Start van project „H2Watt“

Het gebruik van waterstof wordt beschouwd als de belangrijkste technologie van de toekomst bij het vormgeven van de energietransitie. Op dit moment zijn er tal van verschillende projecten en initiatieven die betrekking hebben op de invoering van waterstof of methoden voor de productie, de opslag, het vervoer en het gebruik van waterstof. Tot op heden ontbreekt de samenhang in de verschillende projecten.