Waterstof verbindt: Grensoverschrijdende conferentie in het teken van het Duits-Nederlands Innovatiepact

Waterstof verbindt: Grensoverschrijdende conferentie in het teken van het Duits-Nederlands Innovatiepact

Samen de uitvoering in – dat was het motto van de Duits-Nederlandse Grensoverschrijdende Waterstofconferentie, die op 17 mei 2022 in Leer plaatsvond met meer dan 200 deelnemers. Waterstofdeskundigen en belangstellenden uit de sectoren industrie, mobiliteit, haven- en scheepvaart en acceptatieonderzoek bespraken actuele onderwerpen en uitdagingen voor de waterstofeconomie in Europa. Daarnaast werden best-practice-projecten gepresenteerd die ertoe bijdragen dat het noordwesten van Duitsland en Noord-Nederland worden beschouwd als het centrum van de Europese waterstofeconomie.

Opwindende discussies en behoefte aan overleg: de klimaat- en geopolitieke situatie, (gebrek aan) financierings- en financieringsmogelijkheden en reglementaire randvoorwaarden, belangrijke technologische vooruitgang, een industrie die klaar is om op te stijgen en groeiende supraregionale samenwerking waren de inhoud van de discussies die op verschillende professionele niveaus werden gevoerd. “Geld alleen is niet genoeg om de waterstofeconomie te realiseren”, stelde Theo Henrar, voorzitter van de ondernemersorganisatie FME uit Nederland: “Samenwerking tussen private en publieke partijen, een sterke infrastructuur en snelle aanpassing van wet- en regelgeving zijn essentieel voor een succesvolle energietransitie.” Dat dit niet plaatselijk, maar op Europese schaal moet worden gedacht, blijkt uit het succes van de samenwerking tussen Duitsland en Nederland, die uniek is in een Europese vergelijking. Talrijke grensoverschrijdende projecten en de hoge participatiegraad van belangrijke actoren aan beide zijden van de grens hebben duidelijk aangetoond dat deze kwesties in het Duits-Nederlandse grensgebied worden aangepakt. Zelfs ver buiten de gezamenlijke conferentie.

De Duitse initiatieven H2-Region Emsland, Oldenburg Energy Cluster (OLEC), MARIKO GmbH en de Nederlandse instellingen FME en New Energy Coalition hebben het evenement gezamenlijk georganiseerd. De grensoverschrijdende conferentie over waterstof werd gefinancierd door de deelstaat Nedersaksen in het kader van het H2-Ostfriesland-project en het initiatief “NL in Business”.