Experts geven advies – Brandstofcel vs. Verbrandingsmotor

Online Expertmeeting: Op 10 februari 2022 kwamen verschillende experts bijeen om advies te geven over de H2Watt Watertaxi. Wat zouden de experts adviseren om het bereik van van de watertaxi te vergroten?

De H2Watt-watertaxi heeft in de zomer van 2021 succesvolle tests uitgevoerd in de Waddenzee. De aandrijving is tot dusver uitsluitend batterij-elektrisch en het is duidelijk geworden dat de actieradius niet voldoende is voor het beoogde gebruik in het eilandverkeer. Daarom moet een bereikvergroter (range extender) worden aangeschaft en op de watertaxi worden getest.

Mogelijke opties daarvoor zijn brandstofcellen of een verbrandingsmotor, waarbij methanol als brandstof moet worden gebruikt. Er wordt gezocht naar een range extender voor een elektrische aandrijflijn met een vermogen van 10 tot 20 kW. De oplossing moet voldoen aan fase V of IMO fase 3.

Voor- en nadelen van Brandstofcel versus verbrandingsmotor

De voor- en nadelen van de twee technologieën werden besproken in een vergadering samen met  deskundigen en specialisten uit wetenschap en industrie. De volgende vragen werden hun voorgelegd:

  • Indien alternatieve brandstoffen zoals methanol worden gebruikt, welke emissieniveaus kunnen dan worden verwacht in vergelijking met de dieselvariant?
  • Hoe hoog zijn in elk geval de extra kosten voor aanschaf, onderhoud en verbruik?

Wat experts adviseren

Er is een groot marktpotentieel voor methanolverbrandingsmotoren. De voorwaarde is wel dat de specificaties met betrekking tot Nox-emissies kunnen worden gehaald zonder dat de motoren met nabehandelingssystemen moeten worden uitgerust. De emissie van formaldehyde mag daarbij niet worden onderschat. Bovendien moeten oplossingen worden gevonden met betrekking tot de verwachte corrosie in de motor, alsmede voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het binnendringen van water en de mogelijke verdunning van olie. Brandstofcellen zouden veel efficiënter zijn. Ze werken zeer efficiënt en stil en vergen weinig onderhoud. Er zijn echter hogere investeringen te verwachten dan voor de aankoop van verbrandingsmotoren.

Beide technologieën zullen in het verdere verloop van het H2Watt-project meer in detail worden onderzocht. Wij danken de deelnemers aan de discussie met deskundigen voor hun waardevolle inbreng en verheugen ons op verdere uitwisseling!

HS Emden/Leer, Reederei Norden-Frisia, Rwth Aachen, TU Eindhoven, TU Delft, IAV GmbH, Conoship, Rederij Doeksen, Koedood B.V, Interreg Deutschland-Nederland, Green Shipping Niedersachsen.