„Triple-Win“ door grensoverschrijdende waterstofsamenwerking

De energietransitie over de grenzen heen vormgeven – dat was het motto van de eerste Duits-Nederlandse Waterstofdag – de “Hydrogen Cross Border Conference” – die op 5 februari 2021 online plaatsvond en werd bijgewoond door zo’n 700 mensen uit het bedrijfsleven, de wetenschap en de politiek.

“Aan beide zijden van de grens zijn er veel activiteiten op het gebied van waterstof en, vooral via de INTERREG-programma’s, zijn er ook al een aantal gezamenlijke Duits-Nederlandse projecten. Tegelijkertijd zijn er nog veel ideeën, onbenutte mogelijkheden en niet in de laatste plaats de politieke bereidheid om de waterstofeconomie vooruit te helpen”, aldus Birgit Honé, Nedersaksisch minister voor Federale en Europese Zaken en Regionale Ontwikkeling en beschermvrouwe van de Duits-Nederlandse Waterstofdag. “Alleen samen kunnen we dit cruciale onderdeel van een nieuw energiesysteem opbouwen”, bevestigde Nienke Homan, Gedeputeerde Provincie Groningen, die wees op de kansen voor de regio’s die voortvloeien uit de ontwikkeling van een waterstofeconomie.

Focus op nieuwe perspectieven en netwerkmogelijkheden

“De ontwikkeling van een grensoverschrijdende waterstofeconomie is een drievoudige win-winsituatie,” vatte Thorsten Herdan, hoofd van afdeling II “Energiebeleid” van het Duitse federale ministerie voor Economische Zaken en Energie, samen. “De industrie profiteert, het klimaat wordt beschermd en de buitenlandse economische betrekkingen worden versterkt.”  Voorbeelden hiervan werden tijdens het evenement uitgelicht in vijf panelgesprekken. Gerenommeerde vertegenwoordigers uit de politiek, de wetenschap en het bedrijfsleven discussieerden over politieke uitdagingen, de vooruitzichten voor het gebruik van waterstof in de industrie en de mobiliteit, en discussieerden over de toegevoegde waarde van grensoverschrijdende samenwerking.

Concrete uitvoeringsprojecten werden gepresenteerd in een virtuele beurs. Tim Husmann, vestigings- en netwerkmanager van de H2-Regio Emsland, is verheugd over de hoge deelname van regionale waterstof actoren: “Ongeveer 30 projecten uit Duitsland en Nederland hebben de kans genomen om zich op de virtuele beurs te presenteren en via chat of virtuele afspraken nieuwe contacten te leggen.”  

Grensoverschrijdende wegen moeten niet alleen worden ontdekt, maar ook worden bewandeld

De organisatoren van de Duits-Nederlandse Waterstofdag FME, de H2-Regio Emsland en MARIKO GmbH uit Leer zijn meer dan tevreden over de organisatie van het evenement. Ook Matthias Groote, districtsbestuurder in het district Leer, is het daarmee eens: “De Hydrogen Cross Border Conference is weer een bouwsteen van de grensoverschrijdende samenwerking die al vele jaren met succes wordt ervaren en die wij in de toekomst intensief willen uitbreiden.” Daar zijn al concrete plannen voor. “De Dag van de Waterstof moet een vast punt worden op de agenda van de stakeholders van waterstof”, meldt Leo van der Burg, Business Development Manager van de Nederlandse ondernemersorganisatie FME. 
Daarnaast zijn diverse andere evenementen, innovatie- en samenwerkingsprojecten en een netwerk-app – de H2-V/Finder – in voorbereiding, legt Katja Baumann, directeur van MARIKO GmbH, uit: “We willen sectoroverschrijdende synergieën stimuleren en gemeenschappelijke paden niet alleen ontdekken, maar ook bewandelen! De organisatie van een grensoverschrijdende waterstofdag was zeker een belangrijke eerste stap”. 

De “Hydrogen Cross Border Conference” werd gesteund door het “Niedersächsisches Ministerium für Bundes- und Europäische Zändnisse und Regionalentwicklung” en het Nederlandse initiatief “NLinBusiness”.

DOWNLOAD van de samenvatting en presentaties van de conferentie

Meer informatie over het evenement en toekomstige activiteiten op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking is hier te vinden: www.hydrogen-cross-border.eu